HaBac Machinery
Địa chỉ: số 9 - ngõ 170 - đường Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 0917.791.981